Wiek dziecka

Św. Pius X w dokumencie „Quam singulari” mówi, że wiekiem rozeznania potrzebnym tak do spowiedzi, jak i do Komunii św. jest ten, w którym dziecko zaczyna rozumować, tj. około siódmego roku życia, czasem nieco później lub wcześniej. Nie jest więc ściśle określona dolna granica wieku. Św. Józef Sebastian Pelczar szczegółowo opisuje historię 4,5 letniej irlandzkiej […]

Jeśli chodzi o wczesną Komunię świętą to u nas, w Polsce, nie została ona należycie doceniona. W rzeczywistości dziś niewiele jest diecezji, które pielęgnują wczesną Komunię św. Przeszkodą w szerszym stosowaniu wczesnej Komunii dzieci są u nas w dalszym ciągu opory duszpasterzy i rodziców. Duszpasterze uważają, że dzieci w tym wieku nie można przygotować należycie […]

Wychowanie dziecka zaczyna się w rodzinie. W niej kształtuje się jego rozwój już od najwcześniejszych miesięcy życia. Pierwsze lata życia dziecka to czas, kiedy jest ono najbardziej chłonne na doznania, odkrycia, na to, co słyszy od dorosłych. Przeżycia z wczesnego dzieciństwa rzutują na jego późniejsze życie jako już dorosłego człowieka. Dużo prawdy jest w stwierdzeniu, […]

DZIEJE APOSTOLSKIE Dar Eucharystii to jedna z najgłębszych tajemnic naszej wiary: oto Jezus Chrystus, Bóg – Człowiek żywy, obecny pod postaciami chleba i wina, cały się daje człowiekowi. Pan nasz i Zbawiciel staje się pokarmem dla nas i jest to pokarm nieśmiertelności, zjednoczenia z Bogiem i uświęcenia. Wolą Bożą jest wasze uświęcenie /1Tes 4, 3 […]

Kochani Współbracia w kapłaństwie! W tym czasie, po świętach Bożego Narodzenia, chciałbym szczególnie wyrazić me podziękowanie Wam, księża Proboszczowie. W tym roku, poświęconym w szczególny sposób Najświętszej Eucharystii, przeżywacie w Waszych parafiach na nowo tajemnicę Eucharystii i dajecie jej świadectwo. „To czyńcie na moją pamiątkę” – oto prośba Jezusa, a my sprawując naszą kapłańską służbę, […]

O WIEKU W KTÓRYM NALEŻY DZIECI DOPUSZCZAĆ DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ (fragment) Kongregacja Sakramentów po dokładnym rozważeniu wszystkiego, na ogólnym posiedzeniu dnia 15 lipca 1910 r. uznała za stosowne wydać wszędzie obowiązujące zarządzenie w sprawie pierwszej Komunii św. dzieci i następujące przepisy: 1.  Wiek rozeznania potrzebny tak do spowiedzi jak i do Komunii św. jest ten, […]

Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego (1983) Kan 914. Jest przede wszystkim obowiazkiem rodziców oraz tych, którzy ich zastepują, jak równiez proboszcza, troszczyć się, aby dzieci, po dojściu do uzywania rozumu, zostały odpowiednio przygotowane i jak najszybciej posiliły się tym Bożym pokarmem, po uprzedniej sakramentalnej spowiedzi. Obowiązek, spoczywający na „rodzicach i tych, którzy ich zastępują oraz na […]

Rodzice katoliccy archidiecezji warszawskiej, Przed dwoma laty w trosce o dusze dzieci waszych wydaliśmy zarządzenie o wczesnej Pierwszej Komunii świętej i o dwuletnim przygotowaniu do niej. Zarządzenie to, być może, zrodziło w was szereg wątpliwości, czy jest rzeczą uzasadnioną dopuszczanie wczesne dzieci do Stołu Pańskiego, kiedy mają one tak jeszcze małe rozeznanie prawd Bożych, i […]

„Niech mi będzie wolno wywołać w pamięci osobę tego kapłana, którego znałem w późnych już latach jego życia: księdza prałata Władysława Mendrali. Śp. ksiądz Mendrala opowiadał mi o tradycji wczesnych Komunii dzieci w wieku przedszkolnym w jego parafii, tak jak to zalecał św. papież Pius X. I mówił jeszcze o licznych powołaniach kapłańskich i zakonnych, […]

Święta Edyta Stein „Ciało i dusza muszą zostać do życia eucharystycznego należycie uformowane: im szybciej się ten proces rozpocznie i im częściej ma on miejsce, tym materiał podatniejszy, kształtowanie łatwiejsze a efekt trwalszy: stąd wczesna komunia, a jeśli to możliwe codzienna. To stawia pewne wymogi co do naszej cielesności i wpływa mocno na sposób naszego […]