Kodeks prawa kanonicznego


Kodeks prawa kanonicznego

Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego (1983)

Kan 914. Jest przede wszystkim obowiazkiem rodziców oraz tych, którzy ich zastepują, jak równiez proboszcza, troszczyć się, aby dzieci, po dojściu do uzywania rozumu, zostały odpowiednio przygotowane i jak najszybciej posiliły się tym Bożym pokarmem, po uprzedniej sakramentalnej spowiedzi.

Obowiązek, spoczywający na „rodzicach i tych, którzy ich zastępują oraz na proboszczach”, jest poważny i odpowiedzialny, jak oświadczył kardynał gennari w swoim krótkim komentarzu do dekretu Quam Singulari: istnieje obowiązek przyjmowania komunii w wieku rozeznania. Dekret wyraźnie to stwierdza. W rzeczywistości to obowiązek kościelny, a zarazem Boży… Istnieje zatem nakaz, i to poważny, udzielania dzieciom Komunii świętej, gdy tylko dojdą do używania rozumu (II, I).