„Panie mój, Jezu Chryste, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w duszy mojej – z Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem swoim i w poczuciu swej nicości uwielbiam Cie w pokorze, jako Boga i Pana mego.” „Witam Cię w sercu moim, Tysiąckroć pożądany i nad wszystko umiłowany. Panie mój i nagrodo moja.”

AKT WIARY O Jezu mój najmilszy! Wierzę i wyznaję, że jesteś obecny w Najświętszej Hostii rzeczywiście żywy i prawdziwy. AKT NADZIEI: O Jezu, jedyna nasza nadziejo! Ufam Tobie, że dając i Siebie w komunii świętej, dasz mi razem i wszystko, co mi do zbawienia jest potrzebne! AKT MIŁOŚCI: O Jezu, miłości moja! Kocham Cię z […]

O Jezu, dobroci nieskończona i miłości moja! Już Cię mam teraz w sercu.  Udziel mi łaski, bym Cię nigdy nie zasmucał grzechem, ale zwyciężał wszelkie pokusy. O Matko Boża, naucz mnie kochać Pana Jezusa! Święci Pańscy, opiekujcie się mną zawsze, abym za waszym idąc przykładem, zawsze chwalił Pana Jezusa. Pobłogosław o Jezu wszystkim sprawom moim. […]

Pragnę Cię Panie przyjąć,z tą samą czystością,pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka.Z duchem i żarliwością świętych.Amen.

Są to króciutkie modlitwy, które można odmawiać w każdej chwili dnia. Warto wyrobić w dziecku nawyk modlenia się aktami strzelistymi. Akty strzeliste do Pana Jezusa: Jezu, ufam Tobie! Jezu, rozpal serce moje miłością.  Z Bogiem wszystko mogę.  O mój Jezu,  cichy i pokorny, uczyń serce moje według serca Twego. Jezu, zmiłuj się nade mną. Jezu, zbaw […]

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewole miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, […]