Modlitwy krótkie po komunii


Modlitwy krótkie po komunii

„Panie mój, Jezu Chryste, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w duszy mojej – z Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem swoim i w poczuciu swej nicości uwielbiam Cie w pokorze, jako Boga i Pana mego.”

„Witam Cię w sercu moim, Tysiąckroć pożądany i nad wszystko umiłowany. Panie mój i nagrodo moja.”