Wiek dziecka

Św. Pius X w dokumencie „Quam singulari” mówi, że wiekiem rozeznania potrzebnym tak do spowiedzi, jak i do Komunii św. jest ten, w którym dziecko zaczyna rozumować, tj. około siódmego roku życia, czasem nieco później lub wcześniej. Nie jest więc ściśle określona dolna granica wieku. Św. Józef Sebastian Pelczar szczegółowo opisuje historię 4,5 letniej irlandzkiej […]

Współczesne dzieci potrzebują wczesnego spotkania z Jezusem, aby poradzić sobie z coraz trudniejszymi warunkami dorastania, dlatego nie należy podnosić wieku dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej. Przypomniał o tym ks. kard. Antonio Canizares Llovera, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na łamach watykańskiego dziennika „L’Osservatore Romano”. Okazją do przypomnienia tej kwestii była przypadająca […]

Z ks. Marcinem Węcławskim, proboszczem parafii Maryi Królowej w Poznaniu, rozmawia Małgorzata Jędrzejczyk Jakie były początki Księdza doświadczenia związanego z przygotowaniem dzieci do wczesnej I Komunii Świętej?  – Sam jako dziecko byłem u wczesnej Komunii Świętej. Potem przygotowaniem dzieci do wczesnej I Komunii Świętej zajmowałem się jeszcze jako wikariusz w parafii pw. Stanisława Kostki w […]

Jeśli chodzi o wczesną Komunię świętą to u nas, w Polsce, nie została ona należycie doceniona. W rzeczywistości dziś niewiele jest diecezji, które pielęgnują wczesną Komunię św. Przeszkodą w szerszym stosowaniu wczesnej Komunii dzieci są u nas w dalszym ciągu opory duszpasterzy i rodziców. Duszpasterze uważają, że dzieci w tym wieku nie można przygotować należycie […]

Wychowanie dziecka zaczyna się w rodzinie. W niej kształtuje się jego rozwój już od najwcześniejszych miesięcy życia. Pierwsze lata życia dziecka to czas, kiedy jest ono najbardziej chłonne na doznania, odkrycia, na to, co słyszy od dorosłych. Przeżycia z wczesnego dzieciństwa rzutują na jego późniejsze życie jako już dorosłego człowieka. Dużo prawdy jest w stwierdzeniu, […]

A co mama dostała od księdza? Pana Jezusa. Ja też chcę! Ty nie dostaniesz. Musisz czekać! To dość typowa rozmowa małego dziecka z mamą, która systematycznie przystępuje do Komunii św. Bywa, że rodzice podchodzą z dzieckiem do Stołu Pańskiego. Często księża przy Komunii św. rodziców robią dziecku krzyżyk na czole. Mamie, tacie dają Pana Jezusa. […]

DZIEJE APOSTOLSKIE Dar Eucharystii to jedna z najgłębszych tajemnic naszej wiary: oto Jezus Chrystus, Bóg – Człowiek żywy, obecny pod postaciami chleba i wina, cały się daje człowiekowi. Pan nasz i Zbawiciel staje się pokarmem dla nas i jest to pokarm nieśmiertelności, zjednoczenia z Bogiem i uświęcenia. Wolą Bożą jest wasze uświęcenie /1Tes 4, 3 […]

Kochani Współbracia w kapłaństwie! W tym czasie, po świętach Bożego Narodzenia, chciałbym szczególnie wyrazić me podziękowanie Wam, księża Proboszczowie. W tym roku, poświęconym w szczególny sposób Najświętszej Eucharystii, przeżywacie w Waszych parafiach na nowo tajemnicę Eucharystii i dajecie jej świadectwo. „To czyńcie na moją pamiątkę” – oto prośba Jezusa, a my sprawując naszą kapłańską służbę, […]

O WIEKU W KTÓRYM NALEŻY DZIECI DOPUSZCZAĆ DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ (fragment) Kongregacja Sakramentów po dokładnym rozważeniu wszystkiego, na ogólnym posiedzeniu dnia 15 lipca 1910 r. uznała za stosowne wydać wszędzie obowiązujące zarządzenie w sprawie pierwszej Komunii św. dzieci i następujące przepisy: 1.  Wiek rozeznania potrzebny tak do spowiedzi jak i do Komunii św. jest ten, […]

Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego (1983) Kan 914. Jest przede wszystkim obowiazkiem rodziców oraz tych, którzy ich zastepują, jak równiez proboszcza, troszczyć się, aby dzieci, po dojściu do uzywania rozumu, zostały odpowiednio przygotowane i jak najszybciej posiliły się tym Bożym pokarmem, po uprzedniej sakramentalnej spowiedzi. Obowiązek, spoczywający na „rodzicach i tych, którzy ich zastępują oraz na […]