Wcześniejsza Komunia Święta to dar dla dziecka


Wcześniejsza Komunia Święta to dar dla dziecka

Współczesne dzieci potrzebują wczesnego spotkania z Jezusem, aby poradzić sobie z coraz trudniejszymi warunkami dorastania, dlatego nie należy podnosić wieku dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej. Przypomniał o tym ks. kard. Antonio Canizares Llovera, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na łamach watykańskiego dziennika „L’Osservatore Romano”.

Okazją do przypomnienia tej kwestii była przypadająca 8 sierpnia br. setna rocznica ogłoszenia dekretu „Quam singulari Christus amore”, w którym św. Pius X ustalił wiek Pierwszej Komunii Świętej na chwilę, „gdy dziecko zaczyna rozumować”, czyli około 7. roku życia. Obecnie – jak zauważa ks. kard. Canizares – dzieci zdolność tę osiągają jeszcze wcześniej, dlatego nie ma potrzeby opóźniania wieku przyjmowania Komunii Świętej, a wręcz przeciwnie – trzeba go raczej obniżać. Ksiądz kardynał Cañizares zwraca uwagę, że dzisiaj najmłodsi padają ofiarą kryzysu rodziny, przez co nierzadko są przedmiotem manipulacji. „Funkcjonują w środowisku, które nie pomaga im żyć zgodnie z Bożym zamysłem. W takiej sytuacji nie można opóźniać, lecz przeciwnie – należy przyspieszać Pierwszą Komunię Świętą” – napisał prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Jak podkreślił, powinna temu oczywiście towarzyszyć „odpowiednia katecheza, nowe i dynamiczne duszpasterstwo inicjacji chrześcijańskiej”. „Nie zamykajmy uszu na słowa Jezusa: 'Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie'” – dodał.

Jak zwraca uwagę w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” prof. Urszula Dudziak, psycholog z Instytutu Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, spotkanie z Jezusem jest przeogromną wartością w życiu człowieka, także od strony psychologicznej, a 7-letnie dziecko rodzice są w stanie przygotować do Pierwszej Komunii Świętej. Jak podkreśla, ze strony Kościoła potrzeba przygotowania także rodziców do przyjęcia Komunii Świętej przez ich dziecko, by nie koncentrowali się oni na zewnętrznej oprawie, ale sami sięgnęli do istoty sakramentu i pomogli dzieciom w dobrym przeżyciu spotkania z Panem Bogiem. Ważną lekcją dla najmłodszych jest zwracanie uwagi, by dzieci w kościele miały godny strój i zachowywały się odpowiednio do miejsca, szanując je i nie przeszkadzając innym. – Trzeba pamiętać o psychologicznym prawie pierwszych połączeń. Chodzi o to, że to, czego człowiek doświadcza najpierw, jest szczególnie ważne. Dlatego istotne jest to, by wyprzedzić działania demoralizujące dziecko, aby ono wcześniej spotkało się z sacrum, a nie z profanum – podkreśla prof. Dudziak.

W naszym kraju Konferencja Episkopatu Polski w podstawie programowej nauczania religii uchwalonej w 1971 r. ustaliła czas przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej na drugą klasę szkoły podstawowej, a więc na 8.-9. rok życia. Poszczególne diecezje mogą jednak wprowadzać swoje regulacje. Zasadniczo dzieci w naszym kraju przystępują do Pierwszej Komunii Świętej w drugiej bądź trzeciej klasie szkoły podstawowej, ale są parafie, gdzie praktykuje się wczesną Komunię Świętą, nawet u pięciolatków. Istnieją jednak dwa podstawowe wymogi, które pozwalają dopuścić dziecko do wcześniejszej Komunii Świętej – musi ono umieć odróżnić zwykły chleb od eucharystycznego, a także rozróżnić, czym jest dobro, a czym jest zło. O wartości wczesnej Komunii Świętej mówił także kilkakrotnie Sługa Boży Jan Paweł II. W książce „Wstańcie, chodźmy!”, przypominając decyzję o obniżeniu wieku przystępowania do Pierwszej Komunii Świętej przez Piusa X, Jan Paweł II podkreślił, że „jest ona warta pochwały i przypomnienia”. „Przyniosła wiele owoców świętości i apostolstwa wśród dzieci, sprzyjając także rozwijaniu się powołań kapłańskich” – podkreślił Ojciec Święty. 

Maria Popielewicz/ Nasz Dziennik 2010-08-10

Ks. dr Krzysztof Wolski, wicedyrektor Instytutu Studiów nad Rodziną UKSW w Łomiankach:

W polskim Kościele słychać głosy, by podnosić wiek przystępowania dzieci do Pierwszej Komunii Świętej ze względu na to, że dzieci nie są w stanie się dobrze przygotować, są mało skupione, rozproszone, że potrzeba więcej czasu na formację. Jednak w postulacie, by dzieci przystępowały już w 7. roku życia do Komunii Świętej, chodzi bardziej o to, że trzeba tych najmłodszych ustrzec przed deprawacją, która im grozi. Im wcześniej przystąpią do Stołu Eucharystycznego, tym jest większa szansa na ich bardziej trwałą więź z Chrystusem i uchronienie ich przed konsekwencjami złego wpływu, jaki wywierają obecnie na dzieci różne czynniki. To droga do ochrony najmłodszych. Oczywiście dużo tu zależy też od formacji dzieci komunijnych ze strony katechetów i rodziców.