Współczesne dzieci potrzebują wczesnego spotkania z Jezusem, aby poradzić sobie z coraz trudniejszymi warunkami dorastania, dlatego nie należy podnosić wieku dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej. Przypomniał o tym ks. kard. Antonio Canizares Llovera, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na łamach watykańskiego dziennika „L’Osservatore Romano”. Okazją do przypomnienia tej kwestii była przypadająca […]

Z ks. Marcinem Węcławskim, proboszczem parafii Maryi Królowej w Poznaniu, rozmawia Małgorzata Jędrzejczyk Jakie były początki Księdza doświadczenia związanego z przygotowaniem dzieci do wczesnej I Komunii Świętej?  – Sam jako dziecko byłem u wczesnej Komunii Świętej. Potem przygotowaniem dzieci do wczesnej I Komunii Świętej zajmowałem się jeszcze jako wikariusz w parafii pw. Stanisława Kostki w […]

Wychowanie dziecka zaczyna się w rodzinie. W niej kształtuje się jego rozwój już od najwcześniejszych miesięcy życia. Pierwsze lata życia dziecka to czas, kiedy jest ono najbardziej chłonne na doznania, odkrycia, na to, co słyszy od dorosłych. Przeżycia z wczesnego dzieciństwa rzutują na jego późniejsze życie jako już dorosłego człowieka. Dużo prawdy jest w stwierdzeniu, […]