Wiek dziecka


Wiek dziecka

Św. Pius X w dokumencie „Quam singulari” mówi, że wiekiem rozeznania potrzebnym tak do spowiedzi, jak i do Komunii św. jest ten, w którym dziecko zaczyna rozumować, tj. około siódmego roku życia, czasem nieco później lub wcześniej. Nie jest więc ściśle określona dolna granica wieku.

Św. Józef Sebastian Pelczar szczegółowo opisuje historię 4,5 letniej irlandzkiej dziewczynki, która po odpowiednim przygotowaniu, przyjęła Komunię św.

Doświadczenie pokazuje, że dzieci w wieku 6 a nawet 5 lat mogą spełnić warunki określone przez Kościół. Określenie wieku, w którym dziecko ma przyjąć Komunię św. musi być wspólną decyzją rodziców i duszpasterza. Czasem dobrze będzie poczekać z decyzją i podjąć ją po udziale dziecka w kilku katechezach. Trzeba też badać motywacje rodziców. Powodem posłania młodszego, sześcioletniego dziecka, ze starszą siostrą czy bratem z klasy drugiej nie może być chęć wyprawienia uroczystości „za jednym razem”. Nie jest właściwym czasem klasa pierwsza szkoły podstawowej. W tym wieku dzieci już mają katechezę w szkole w wymiarze dwóch godzin tygodniowo i rozpoczynają dwuletni okres przygotowania do I Komunii świętej, przyjmowanej pod koniec klasy drugiej. Dodatkowa, trzecia godzina sprawi więcej zamieszania niż pożytku.

Warunkiem dopuszczenia dziecka do wczesnej Komunii świętej jest postawa rodziców. Ich gorliwe praktyki religijne, świadectwo wiary, ich katecheza swojego dziecka, nie tylko zadeklarowana, ale wypełniona własnym słowem i przykładem.