W 2015 r. ukazał się podręcznik służący przygotowaniu dzieci do wczesnej komunii św. Jego adresatami są rodzice, katecheci, księża. W 2020 roku – wydanie II. Podręcznik zawiera program wykorzystywany w praktyce od lat 90 w parafii p.w. Maryi Królowej w Poznaniu. W ciągu tych lat został dopracowany w szczegółach. Beata Nadolna, autorka to praktyk: pedagog, […]

Idea pierwszej Komunii świętej przyjmowanej przez dzieci pięcioletnie czy sześcioletnie  nie jest nowa w Kościele i ma swoją historię. Warto się zapoznać z opracowaniem na ten temat, zawartym w publikacji „Wczesna Komunia Święta – wprowadzenie dzieci przedszkolnych w Sakrament Pojednania i Eucharystii” pod redakcją Jolanty Próchniewicz. (1) Wspomniana publikacja oprócz rysu historycznego zawiera również argumenty duszpasterskie […]