Świadectwa osób, które przystąpiły do wczesnej komunii


Świadectwa osób, które przystąpiły do wczesnej komunii

Czułem się najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi

Wczesną Komunię świętą przyjąłem w wieku sześciu lat. Zaczęło się od tego, że dostałem list od księdza proboszcza, w którym zachęcał mnie do przyjęcia Komunii świętej. Po przeczytaniu listu byłem bardzo przejęty. Zgodziłem się.

Przygotowywałem się bardzo intensywnie. Gdy nadszedł ten dzień, w którym po raz pierwszy miałem przyjąć Pana Jezusa do swego serca, czułem, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. To, że przyjąłem wczesną Komunię św., nie przeszkadzało mi w późniejszych latach, wręcz mi pomagało. Byłem i jestem szczęśliwy, że mogłem przyjąć Jezusa w tak młodym wieku.

Jacek – lat 12

Cieszę się każdą przeżywaną chwilą

Jako dwudziestotrzyletnia dziewczyna czuję ogromną radość, że już w tak wczesnym wieku mogłam w pełni uczestniczyć we Mszy św. Zjednoczenie się z Jezusem w Eucharystii nadaje sens mojemu życiu, daje siłę w codziennej pracy, pozwala cieszyć się każdą przeżywaną chwilą i umacnia mnie w dążeniu ku wieczności drogą wskazaną przez Chrystusa.

Weronika – lat 23