Spotkania dla rodziców


Spotkania dla rodziców

Spotkania dla rodziców, specjalna katecheza dla nich, są ważniejsze od katechezy dla dzieci. W niektórych, uzasadnionych przypadkach, można zwolnić dzieci z udziału w katechezie (np. duże oddalenie, inne małe dzieci w rodzinie wymagające opieki), nie można jednak nigdy zwolnić rodziców ze spotkań organizowanych dla nich. Jeśli spotkania te są odpowiednio przygotowane, stają się pogłębioną katechezą dla dorosłych. Wydaje się, że sześć takich spotkań jest ich optymalną liczbą.

Oto ich tematyka:

1. W połowie września, po dokonaniu zapisów kandydatów, w około święta Podwyższenia Krzyża. Katecheza: „Przyjęcie Chrystusa – przyjęcie zbawienia” oraz dokładniejsze przedstawienie idei wczesnej Komunii świętej, organizacji przygotowania do niej i formacji po niej.

2. Pod koniec października (zwłaszcza, jeśli w ostatnią niedzielę października obchodzi się uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła parafialnego). Katecheza: „Modlitwa Kościoła, modlitwa osobista, modlitwa rodziny”.

3. W Adwencie (w nawiązaniu do św. Jana Chrzciciela – II i III niedziela i do uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP). Katecheza: „Sumienie, jego formacja, rachunek sumienia”. Idea oddania swojego dziecka Matce Bożej.

4. W Wielkim Poście (przed druga niedzielą). Katecheza: „Wezwanie do nawrócenia, odrzucenie grzechu”.

5. W Wielkim Poście (przed trzecią niedzielą). Katecheza: „Sakrament pokuty”.

6. Na 10 dni przed uroczystością pierwszej Komunii świętej. Katecheza: „Msza święta jako ofiara i uczta”. Sprawy organizacji uroczystości.