Spotkania dla rodziców, specjalna katecheza dla nich, są ważniejsze od katechezy dla dzieci. W niektórych, uzasadnionych przypadkach, można zwolnić dzieci z udziału w katechezie (np. duże oddalenie, inne małe dzieci w rodzinie wymagające opieki), nie można jednak nigdy zwolnić rodziców ze spotkań organizowanych dla nich. Jeśli spotkania te są odpowiednio przygotowane, stają się pogłębioną katechezą […]