Czułem się najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi

Wczesną Komunię świętą przyjąłem w wieku sześciu lat. Zaczęło się od tego, że dostałem list od księdza proboszcza, w którym zachęcał mnie do przyjęcia Komunii świętej. Po przeczytaniu listu byłem bardzo przejęty. Zgodziłem się.

Przygotowywałem się bardzo intensywnie. Gdy nadszedł ten dzień, w którym po raz pierwszy miałem przyjąć Pana Jezusa do swego serca, czułem, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. To, że przyjąłem wczesną Komunię św., nie przeszkadzało mi w późniejszych latach, wręcz mi pomagało. Byłem i jestem szczęśliwy, że mogłem przyjąć Jezusa w tak młodym wieku.

Jacek - lat 12