Wczesna komunia święta

Praktyka wczesnej pierwszej Komunii świętej, żywa w wielu parafiach w latach sześćdziesiątych minionego wieku, przypomniana przez Świętego Jana Pawła II, intryguje zarówno duszpasterzy, jak i wielu wiernych świeckich. Najczęściej budzi zrazu sprzeciw, po bliższym poznaniu - entuzjazm.

Dowiedz się więcej Posłuchaj nauk

Pozwólcie dzieciom

Z początkiem września 2015 r. ukazał się podręcznik służący przygotowaniu dzieci do wczesnej komunii św. Jego adresatami są rodzice, katecheci, księża.

Podręcznik zawiera program wykorzystywany w praktyce od lat 90 w parafi p.w. Maryi Królowej w Poznaniu. W ciągu tych lat został dopracowany w szczegółach. Beata Nadolna, autorka to praktyk: pedagog, dyrektor Przedszkola im. Św. Aniołów Stróżów w Poznaniu.

Czytaj więcej...

Oddaj dziecko Matce Bożej

Ksiądz Aleksander Woźny (1910-1983) był duszpasterzem, który często poruszał tematy wychowania dzieci i młodzieży i zwracał uwagę na odpowiedzialność  wszystkich za wychowanie przyszłych pokoleń. "Fundamentalną zasadą wychowawczą ks. Aleksandra Woźnego było, że dziecko jest własnością Boga, stąd rodzice mają je wychowywać dla Boga. Tak ujmował cel wychowania. Wychowywać można tylko w atmosferze miłości, a miłować prawdziwie tylko w Bogu.” (1)

Czytaj więcej...

Rola i odpowiedzialność rodziców za wychowanie religijne dziecka

Rodzice przy chrzcie świętym dziecka zobowiązują się do wychowania go w wierze. Trzeba to zobowiązanie potraktować serio i zdać sobie sprawę z wartości wypowiedzianych słów. Jest to odpowiedzialność przed Bogiem i Kościołem. Z nich zdają kiedyś sprawę przed Jego  Majestatem. Dziecko zostaje włączone do wspólnoty Kościoła i "staje się ono żywym mieszkaniem Trójcy Świętej i złożone w nim zostają ukryte siły, będące zalążkiem cnót teologalnych” (1).

Czytaj więcej...

Odpowiedzialność moralna małego dziecka

U małych dzieci obserwujemy zakłopotanie, kiedy źle postąpią. Przejawia się to w specyficznym zachowaniu, na przykład dziecko chce się ukryć, nagle staje się ciche albo tłumaczy się szybko. To znaczy, że w dziecku jest poczucie dobra i że intuicyjnie wyczuwa, że zrobiło źle. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy sami rodzice żyją przestrzegając prawa moralnego i uczą tego dziecko, a ono chłonie taka postawę od urodzenia.

Czytaj więcej...

Wiek dziecka

Św. Pius X w dokumencie „Quam singulari” mówi, że wiekiem rozeznania potrzebnym tak do spowiedzi, jak i do Komunii św. jest ten, w którym dziecko zaczyna rozumować, tj. około siódmego roku życia, czasem nieco później lub wcześniej. Nie jest więc ściśle określona dolna granica wieku.

Św. Józef Sebastian Pelczar szczegółowo opisuje historię 4,5 letniej irlandzkiej dziewczynki, która po odpowiednim przygotowaniu, przyjęła Komunię św.

Czytaj więcej...

Wycinanki z szatami liturgicznymi

Opis co prawda w języku angielskim, ale nawet jeśli ktoś nie zna języka, wycinanka w atrakcyjny sposób przybliża elementy stroju liturgicznego kapłana, a więc nawet samemu można uzupełnić komentarz dla dzieci.

Czytaj więcej...

Wycinanka - monstrancja

 

Monstrancję można dodatkowo ozdobić klejnotami (do nabycia w każdym sklepie papierniczym). O ile została wydrukowana na zwykłym papierze przed wycięciem warto ją nakleić na karton.

Link do wycinankowej monstrancji, wraz z opisem (w języku angielskim).

Jak zoranizować wczesną komunię w swojej parafii?

Zapisy dziecka do wczesnej Komunii świętej powinna poprzedzić właściwa informacja. Na początku września należy zorganizować spotkanie katechetyczne dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Dotarcie do rodziców przez indywidualne zaproszenie z tematem pogadanki pedagogicznej zaowocuje wysoką frekwencją. W czasie takiego spotkania trzeba pokrótce przedstawić ideę wczesnej Komunii świętej.

Czytaj więcej...

Celebracje liturgiczne dla dzieci i rodziców

Po każdym spotkaniu katechetycznym dla rodziców, uczestniczą oni wraz ze swymi dziećmi w nabożeństwach, nawiązujących do skrutyniów katechumenalnych. Są to uroczyście odprawiane Msze święte (z wyjątkiem piątego spotkania), najkorzystniejszym ich terminem jest sobotnie popołudnie - liturgia niedzielna.

Czytaj więcej...

Spotkania dla rodziców

Spotkania dla rodziców, specjalna katecheza dla nich, są ważniejsze od katechezy dla dzieci. W niektórych, uzasadnionych przypadkach, można zwolnić dzieci z udziału w katechezie (np. duże oddalenie, inne małe dzieci w rodzinie wymagające opieki), nie można jednak nigdy zwolnić rodziców ze spotkań organizowanych dla nich. Jeśli spotkania te są odpowiednio przygotowane, stają się pogłębioną katechezą dla dorosłych. Wydaje się, że sześć takich spotkań jest ich optymalną liczbą.

Czytaj więcej...