Wczesna komunia święta

Praktyka wczesnej pierwszej Komunii świętej, żywa w wielu parafiach w latach sześćdziesiątych minionego wieku, przypomniana przez Świętego Jana Pawła II, intryguje zarówno duszpasterzy, jak i wielu wiernych świeckich. Najczęściej budzi zrazu sprzeciw, po bliższym poznaniu - entuzjazm.

Dowiedz się więcej Posłuchaj nauk

Kodeks Prawa Kanonicznego

Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego (1983)
Kan 914. Jest przede wszystkim obowiazkiem rodziców oraz tych, którzy ich zastepują, jak równiez proboszcza, troszczyć się, aby dzieci, po dojściu do uzywania rozumu, zostały odpowiednio przygotowane i jak najszybciej posiliły się tym Bożym pokarmem, po uprzedniej sakramentalnej spowiedzi.

Obowiązek, spoczywający na "rodzicach i tych, którzy ich zastępują oraz na proboszczach", jest poważny i odpowiedzialny, jak oświadczył kardynał gennari w swoim krótkim komentarzu do dekretu Quam Singulari: istnieje obowiązek przyjmowania komunii w wieku rozeznania. Dekret wyraźnie to stwierdza. W rzeczywistości to obowiązek kościelny, a zarazem Boży... Istnieje zatem nakaz, i to poważny, udzielania dzieciom Komunii świętej, gdy tylko dojdą do używania rozumu (II, I).

Dekret św. Kongregacji Sakramentów Quam Singulari z dnia 8 sierpnia 1910 r.

O WIEKU W KTÓRYM NALEŻY DZIECI DOPUSZCZAĆ DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
(fragment)

Kongregacja Sakramentów po dokładnym rozważeniu wszystkiego, na ogólnym posiedzeniu dnia 15 lipca 1910 r. uznała za stosowne wydać wszędzie obowiązujące zarządzenie w sprawie pierwszej Komunii św. dzieci i następujące przepisy:

Czytaj więcej...

List do proboszczów z okazji Roku Eucharystii 2005 AD

Kochani Współbracia w kapłaństwie!

W tym czasie, po świętach Bożego Narodzenia, chciałbym szczególnie wyrazić me podziękowanie Wam, księża Proboszczowie. W tym roku, poświęconym w szczególny sposób Najświętszej Eucharystii, przeżywacie w Waszych parafiach na nowo tajemnicę Eucharystii i dajecie jej świadectwo.

Czytaj więcej...

Wczesna Komunia w dziejach Kościoła

DZIEJE APOSTOLSKIE
Dar Eucharystii to jedna z najgłębszych tajemnic naszej wiary: oto Jezus Chrystus, Bóg - Człowiek żywy, obecny pod postaciami chleba i wina, cały się daje człowiekowi. Pan nasz i Zbawiciel staje się pokarmem dla nas i jest to pokarm nieśmiertelności, zjednoczenia z Bogiem i uświęcenia. Wolą Bożą jest wasze uświęcenie /1Tes 4, 3 /. Dzieje Apostolskie świadczą, że wśród pierwszych chrześcijan, którzy przyjęli Chrzest i potem trwali na łamaniu chleba, były całe rodziny, np. setnika Korneliusza i strażnika więzienia w Filippi / przyjął chrzest wraz z całym swym domem Dz 16, 33/.

Czytaj więcej...