Wczesna komunia święta

Praktyka wczesnej pierwszej Komunii świętej, żywa w wielu parafiach w latach sześćdziesiątych minionego wieku, przypomniana przez Świętego Jana Pawła II, intryguje zarówno duszpasterzy, jak i wielu wiernych świeckich. Najczęściej budzi zrazu sprzeciw, po bliższym poznaniu - entuzjazm.

Dowiedz się więcej Posłuchaj nauk

Argumenty duszpasterskie uzasadniające wczesną Komunię świętą.

1. Chwała Boża
"Uwielbiać Boga, czyli służyć Bogu, oto cel naszego istnienia, cel najwyższy, cel konieczny, cel wiodący nas do szczęścia, bo tylko tym sposobem możemy zbawić duszę, to jest połączyć się z Bogiem".
Największą chwałą Bożą na ziemi jest godnie sprawowana ofiara Mszy świętej i licznie przyjęte podczas niej Komunie święte - każdego z obecnych, ale zwłaszcza czystych i niewinnych dzieci: Usta dzieci oddają Ci chwałę /Ps 8,3/. Trzeba zrobić wszystko, co jest możliwe, by chwałę Bożą powiększyć. Powiększa ją praktyka duszpasterska wczesnej I Komunii świętej.

Czytaj więcej...

Św. Pius X i wczesna Komunia Święta

Papież św. Pius X nazywał się Giuseppe Sarto, w dzieciństwie nazywano go zdrobniale Beppo. Urodził się we Włoszech, w biednej wiejskiej rodzinie w 1835 roku. Zmarł w roku 1914.   

[JEST ROK 1846]

Beppa coraz bardziej ciągnęła Boska Tajemnica, przed którą w kościele płonęła wieczna lampka. Za parę lat i on będzie u Stołu Pańskiego. Ale dlaczego każą dzieciom tak długo czekać? Pewnego dnia odważył się o to zapytać wikarego.   

Czytaj więcej...

Święte Kościoła o wczesnej komunii

Święta Edyta Stein

"Ciało i dusza muszą zostać do życia eucharystycznego należycie uformowane: im szybciej się ten proces rozpocznie i im częściej ma on miejsce, tym materiał podatniejszy, kształtowanie łatwiejsze a efekt trwalszy: stąd wczesna komunia, a jeśli to możliwe codzienna. To stawia pewne wymogi co do naszej cielesności i wpływa mocno na sposób naszego codziennego życia."

Czytaj więcej...

Święty Jan Paweł II o wczesnej komunii

"Niech mi będzie wolno wywołać w pamięci osobę tego kapłana, którego znałem w późnych już latach jego życia: księdza prałata Władysława Mendrali. Śp. ksiądz Mendrala opowiadał mi o tradycji wczesnych Komunii dzieci w wieku przedszkolnym w jego parafii, tak jak to zalecał św. papież Pius X. I mówił jeszcze o licznych powołaniach kapłańskich i zakonnych, które stąd brały swój początek".

Czytaj więcej...

Wczesna komunia święta oczyma pedagoga

Idea pierwszej Komunii świętej przyjmowanej przez dzieci pięcioletnie czy sześcioletnie  nie jest nowa w Kościele i ma swoją historię. Warto się zapoznać z opracowaniem na ten temat, zawartym w publikacji "Wczesna Komunia Święta – wprowadzenie dzieci przedszkolnych w Sakrament Pojednania i Eucharystii” pod redakcją Jolanty Próchniewicz. (1)

Czytaj więcej...

Prymas Tysiąclecia o wczesnej komuniii św.

Rodzice katoliccy archidiecezji warszawskiej,

Przed dwoma laty w trosce o dusze dzieci waszych wydaliśmy zarządzenie o wczesnej Pierwszej Komunii świętej i o dwuletnim przygotowaniu do niej.

Czytaj więcej...