Modlitwy krótkie po komunii

"Panie mój, Jezu Chryste, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w duszy mojej - z Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem swoim i w poczuciu swej nicości uwielbiam Cie w pokorze, jako Boga i Pana mego."

"Witam Cię w sercu moim, Tysiąckroć pożądany i nad wszystko umiłowany. Panie mój i nagrodo moja."