Celebracje liturgiczne dla dzieci i rodziców


Celebracje liturgiczne dla dzieci i rodziców

Po każdym spotkaniu katechetycznym dla rodziców, uczestniczą oni wraz ze swymi dziećmi w nabożeństwach, nawiązujących do skrutyniów katechumenalnych. Są to uroczyście odprawiane Msze święte (z wyjątkiem piątego spotkania), najkorzystniejszym ich terminem jest sobotnie popołudnie – liturgia niedzielna.

I – wrzesień: Msza św. o Krzyżu Chrystusa z nakreśleniem znaku krzyża na czole dzieci przez kapłana i rodziców

II – październik: Msza św. z zapalonymi zacheuszkami i homilią o tajemnicy Kościoła jako wspólnoty wiary i modlitwy

III – grudzień: Msza św. z poświęceniem medalików i różańców i oddaniem dzieci opiece Maryi

IV – Wielki Post / druga niedziela /: Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń chrztu św. Po homilii: 

1) wyrzeczenie się grzechu – matki podchodzą z dziećmi do chrzcielnicy i po zanurzeniu ręki w wodzie chrzcielnej czynią znak krzyża

2) błogosławieństwo alb i ich nałożenie – nawiązanie do Ewangelii o przemienieniu Chrystusa i Jego białej szacie, powtórzenie słów z liturgii chrzcielnej

3) chrzcielne wyznanie wiary – ojcowie podchodzą z dziećmi do paschału, zapalają świecę i wręczają ją dziecku. Znak pokoju przed Komunią świętą może być w formie ucałowania dzieci przez rodziców.

V – Wielki Post / sobota przed trzecią niedzielą /: Krótkie nabożeństwo pokutne z indywidualną spowiedzią świętą dzieci. Dzieci pierwszą spowiedź odprawiają wyjątkowo nie przy konfesjonale, ale w prezbiterium, klękając przy księdzu siedzącym na krześle. W ten sposób przezwycięża się lęk dziecka i akcentuje się ojcostwo kapłana. Należy zachęcić rodziców, by i oni w tym dniu przystąpili do sakramentu pokuty i by cały dzień był przeżyty w rodzinie w duchu pokuty i dobrowolnych umartwień. Dzieci przed pierwszą spowiedzią świętą powinny przeprosić swoich najbliższych, nawet, jeśli w ostatnim czasie wobec nich nie zawiniły. Gest ten pomaga lepiej przeżyć wymiar pojednania z bliźnimi tak ważny w sakramencie pokuty. 

Drugą spowiedź świętą dzieci odprawiają dzień przed uroczystością Komunii świętej przy konfesjonale.